Inloggen
Activiteiten

Inschrijfformulier


Soort inschrijving
   
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Akkoord verklaring
  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Mixed Hockeyclub HDL doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Mixed Hockeyclub HDL. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt het bedrag laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Let op: uiteraard hoeven vrijwilligers geen contributie te betalen en geldt deze voorwaarde niet voor hen.

 
   
Toestemming i.v.m. AVG
  De nieuwe wet- en regelgeving inzake IBP (informatiebeveiliging en privacybeleid)vraagt onze vereniging om u formeel toestemming te vragen voor het gebruik van foto's van u en uw kind. Wij moeten immers voldoen aan wet- en regelgeving en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij willen als club graag laten zien waar we mee bezig zijn. Denk hierbij aan wedstrijden, activiteiten en bijvoorbeeld kampioenschappen. U of uw kind kan hier op foto's te zien zijn. Wij vragen toestemming voor het plaatsen van deze foto's op diverse media, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, de website en narrowcasting.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Contact
Adres Clubhuis
Mixed Hockeyclub HDL
Steen en Stokstraat 1
5473 RN Heeswijk-Dinther
0413 - 29 23 83

Postadres
Mixed Hockeyclub HDL
Heibloemsedijk 14
5473 TC Heeswijk-Dinther
06 - 1549 8558

Social Media

 
Verjaardagen
Joep Groot